"דע מאין באת…"

"דע, כי טרם שנאלצו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל..."

מכללת קבלה לעם


"פעם ראשונה בחיים שלי שיש לי הסבר להכל", "הלימוד עצמו מאוד מרתק משנה את התפיסת מציאות שלך כמעט לגמרי", "כל פעם אני מתפעל כמה אני לא יודע וכמה עוד יש ללמוד"

הרב מיכאל לייטמן

"אני עושה מה שאני חייב לעשות, צריכים ללכת אני הולך, צריכים לדבר אני מדבר, זה תפקיד ואני מחוייב לו"