פרשת השבוע עם הרב מיכאל לייטמן

הפרשה עוסקת במספר מלאכים שבאים לבקר את אברהם כאשר אחד מהם מספר לאברהם שיוולד לשרה בן. לאחר מכן הולכים המלאכים להחריב את סדום….
אז נחזור קצת לאחור….
כותב לנו הרמב"ם שכאשר אברהם עזב את בבל, הלכו  איתו …

פרשת השבוע – "וירא" קרא עוד "