פרשת השבוע – "נח"
הפרשה השניה בשבוע, הפרשה פותחת במשפט "וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבת ליבו רק רע כל היום. וינחם ה' כי כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל ליבו".
אנו רואים שזו בעצם ההתפתחות, האגו …

פרשת השבוע – "נח" קרא עוד "