לנהל את הבריאה

האדם הוא חלק ממערכת הבריאה. באיזו מידה אנחנו המנהלים את חיינו? האם השפעת מערכת הבריאה על חיינו תלויה באופן בו אנחנו בוחרים לחיות? האם יש לנו בחירה כיצד לחיות?

מערכת הבריאה פועלת על פי חוקים ברורים ומדויקים. נקרא להם חוקי הטבע. נדמיין שהמערכת היא מכשיר שאין לנו מושג כיצד הוא פועל. בחזית המכשיר אלף כפתורים. כל פעולה בחיינו מפעילה כפתור שמשפיע באופן כלשהו על המערכת כולה. מהן הפעולות הנכונות והלא נכונות? ומהן התגובות של המערכת לפעולה נכונה ולפעולה לא נכונה? קיבלנו לכאורה חופש לבחור על איזה כפתור ללחוץ ועל איזה כפתור לא כדאי. אבל לא קיבלנו הוראות הפעלה מדויקות. באיזה אופן הכפתור משפיע רק עלינו ובאיזה אופן על המערכת שבה אנו חיים. איזה כפתור יגרום לרווח ותענוג אישי, ואיזה יתרום לטובת המערכת כולה.

במהלך החיים אנחנו עורכים היכרות עם מערכת הבריאה. אנחנו לומדים כיצד להשתמש בה לצרכינו ולרווחתנו האישית, וכיצד ומה ניתן לעשות בכדי להגיע להיכרות עם החוקים שפועלים בה ועם הבורא שמנהל אותה. אנחנו מקבלים הזהרות לא לבצע פעולות המנוגדות לחוקי המערכת. יחד עם זאת, לא לגמרי ברור לנו מידת ההשפעה של פעולותינו על המערכת כולה. ובאיזה אופן משפיעה המערכת עלינו בחזרה. ללא הידיעה הזו, האם אנחנו באמת חופשיים בבחירה?

לו היינו יודעים שקפיצה מקומה עשרים לא תגרום לנו נזק, אז היינו חופשים לבחור אם לקפוץ או לא. הידיעה שנתרסק מונעת מאיתנו את הקפיצה. הרב מיכאל לייטמן גורס, שה"אני" שלנו פועל כ"בהמה", המתוכנתת לפעול מתוך שיקול אגואיסטי בלבד. כלומר, כל מאחורי כל פעולה נעשה חשבון של כדאיות. איך פועלים מעל ה"אני" הזה?

פעולה מעל ה"אני" היא עבודה רוחנית. פעולה שאיננה מתוך חשבון לעצמי, אלא מתוך חשבון שתהיה מותאמת למערכת בה אני חי היא עבודה רוחנית. עבודה רוחנית מאפשרת לנו להגיע לדרגת בורא. בעבודה רוחנית אני בורא צורת חיים מעל ה"בהמה" שבי. צורת חיים זו מקיימת את חוקי הבריאה בשלמות, מכירה ומבינה את המערכת ואת חוקיה, ולכן פועלת בה באופן חופשי לגמרי.

הרב לייטמן אומר, שלמעשה אין לנו בחירה. זו תוכנית הבריאה. התורה מציעה לנו דרך לתיקון היחס ה"בהמי" לחוקי הבריאה. לגלות את חוקי הבריאה של "אהבת הזולת", "כוונה על מנת להשפיע", "לצאת מעורי", "לפעול ללא חשבון לעצמי" וכד'. דרך התורה גם מגדילה בנו את הרצון לגלות ולהרגיש את הבריאה, כתכלית הקיום שלנו.

  
נשלח ב חיים קבלה עם התגית: , , , , , ,