פרשת השבוע – "בלק"

חלק אחד מהתכונות שלנו נקרא מואב בדרגת דומם, ובלק הוא אותה תכונה בדרגת מדבר. תכונה זו מפחדת מהכוח שנקרא ישראל. בלעם הוא כוח שמסוגל לעצור את ישראל.

בלק מלך מואב מודאג מבואם של בני ישראל לתחום ארצו ושולח שליחים להזמין את בלעם לקלל את ישראל. בדרך למואב נשלח מלאך לעמוד בדרכו של בלעם עם חרב שלופה. בלעם אינו רואה את המלאך, כל הכוחות שנמצאים בתוכנו צריכים לכוון אותנו נכון לארץ ישר-אל. בלעם ובלק הם רק חלק מהכוחות הרעים שהם דווקא אלו שמכוונים אותנו נכון לכיבוש הארץ. התכונה בלעם נשלחת לעזרה. החמור נקרא מלשון חומר, ובסיפור מעניין זה החמור רואה את המלאך. החמור נעצר ולבסוף מתחיל לדבר. בלעם מתחיל לראות שבדרכו ניצב מלאך, שליח, תכנית, המכוונת מהבורא, עם מטרה סופית ולכן אין צורך להילחם. הוא רוצה לעזוב את המשימה. זהו סמל לרצון המכוון לעלייה לארץ ישראל. כאן הוא נדרש לעשות היפוך ולהפוך קללה לברכה. זו המחשה לכך שתכונה רעה הופכת לטובה כהכנה לכניסה לארץ ישראל. כנגד שלוש המכות שניתנו לחמור צריך לתת שלוש ברכות.

סיפור זה מיועד להסביר לאדם שכל מצב שנקרה בפניו מתקיים בשני קטבים, רע וטוב והכל תלוי ביכולת של האדם לברך ולא לקלל. התיקון הוא של עצמנו בלבד. כל המציאות זה העתקה שלך על רקע של אור לבן. כל הפוסל במומו פוסל.

נשלח ב פרשת השבוע עם התגית: , , ,