פרשת השבוע – "וארא"

 פרשת השבוע עם הרב לייטמן וגיל קופטש

בפרשה זו מדובר על הבחירה בין ברכה וקללה. אם תוכל להתעלות מעל מה שיתגלה, זו ברכה. אין מה לעשות עם מה שהטבע מכתיב, ותמיד נהיה בסכסוך זה עם זה, זהו היצר הרע אותו ברא הבורא. נותר רק לעלות מעליו לפי הכלל של "על כל פשעים תכסה אהבה". כאן נמצאת הבחירה. בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין, כי המאור שבה מחזירו למוטב. כל רע שמתגלה זה כדי שנבנה עליו מדרגת טוב. אם חושבים לטובת הכלל זו עבודת השם. בפרשה זו מוזכר כשרות מעשר, חובות שצריך להחזיר, פסח, שבועות, סוכות. אלו מצבים בחיי האדם שעלינו להפכם ליחסים של השפעה ואהבה בינינו.

נשלח ב פרשת השבוע עם התגית: , , , , ,