פרשת השבוע – "וירא"

פרשת השבוע עם הרב מיכאל לייטמן

הפרשה עוסקת במספר מלאכים שבאים לבקר את אברהם כאשר אחד מהם מספר לאברהם שיוולד לשרה בן. לאחר מכן הולכים המלאכים להחריב את סדום….

אז נחזור קצת לאחור….

כותב לנו הרמב"ם שכאשר אברהם עזב את בבל, הלכו  איתו עשרות אלפי אנשים הנקראים "אנשי בית אברהם". עוד מספר לנו הרמבם שהעבודה שעשה אברהם עם אנשיו בבבל- שהכריז שחייבים לצאת מהמצב הזה שנקרא "בבל" ולעלות למצב פנימי חדש גבוה יותר הנקרא "ארץ ישראל", ושאנחנו הבבלים לא יכולים יותר להתקיים במצב הזה של תחרות, שנאה, ובניה מגדל עד השמיים – מגדל של גאווה ואגו לא כל הבבלים שמעו והלכו אחריו באמת רק עשרות אלפי אנשים.

אנחנו צריכים להבין העם החדש שקיבל על עצמו להתקדם ליחס של אהבה הפשעה הדדית, חיבור ערבות, הוא יוצא מהבבל ונע לכיוון ארץ כנען ואח"כ יורד למצריים…. הכל לפי התסריט של הבורא לאברהם הכל מתממש.

נשלח ב פרשת השבוע עם התגית: , , , , ,