רשימת פרשות השבוע

מידי שבוע הרב מיכאל לייטמן נכנס לשיחה מרתקת ומסביר לנו את פרשת השבוע מהזווית הרוחנית.

בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים
נח וארא צו נשא ואתחנן
לך לך בא שמיני בהעלותך עקב
וירא בשלח תזריע שלח ראה
חיי שרה יתרו מצורע קרח שופטים
תולדות משפטים אחרי מות חקת כי תצא
ויצא תרומה קדושים בלק כי תבוא
וישלח תצוה אמור פנחס נצבים
וישב כי תשא בהר מטות וילך
מקץ ויקהל בחוקתי מסעי האזינו
ויגש פקודי ——– ——– זאת הברכה
ויחי ——– ——– ——– ——–