פרשת השבוע "מטות"

פרשת השבוע עם הרב לייטמן וגיל קופטש

בני ישראל יוצאים למלחמה מול מדין כדי לנקום את חטאי מדין כנגד ישראל.

הגענו לתיקון במצב שהוא מתגלה כמחולק לחלקים, שבטים. בתוך השבטים מתגלים ראשי השבטים, הכהן הלוי ועוד. הרצון לקבל מתקבל כמורכב. זה נראה בלתי אפשרי לחבר את הרצונות הללו כי הם שונים זה מזה. הדבר היחיד שאפשר לעשות זה להגדיר את הרצונות הללו כמחוברים למטרה אחת. רצונות אלו הם מרכיבי הנשמה שצריך לחברם, שש מאות ושלוש עשרה רצונות.

כל שבט מביא אלף איש למלחמה, מצטבר לשניים עשר אלף גברים מלשון התגברות. הם מנצחים. אישה זה רצון, הגבר הוא שמכוון את הרצון, הוא הכוונה. כשעם ישראל יצא עם אלף איש מכל מחנה הם הרגו את כל הגברים של מדיין. הנשים נשארו כי בפנימיות נשים הן רצונות זרים שניתן לספח ולשנות את הכוונה בהם לעל מנת להשפיע. מיהו הגיבור? ההופך שונאו לאוהבו. אותם הרצונות האגואיסטיים ניתן להפוך להשפעה. זו מלחמה פנימית שלנו כעם שאם נצליח בה לא נצטרך כלל להילחם בחוץ.

זו מלחמה שבה לא מאבדים אף אדם. זו מלחמה פנימית שהניצחון בה הוא מוחלט אם מצליחים לכבוש את הרצונות האגואיסטיים שלנו.

המסע הוא השינוי שהעם צריך לעשות. האור משפיע על הרצון הגולמי ובונה אותו בחמישה שלבים עד דרגת המדבר, האדם, הדומה לאור. הרצון להשפיע הוא רצון הבורא ורצון זה נקרא אור.

לפני הכניסה לארץ כנען משה מקבל ציוויים מהבורא. החוקים שמשה מלמד הם החוקים שיופעלו בארץ כנען. המפה שמקבל משה היא למעשה תורה שנמסרת לאדם היחיד וכל התיאור בה הוא פנימי בתוכו, לכן צריך לראות את המלחמה והתיקון בתוכו.

בפרק זה מתואר ניצחון על המדיינים המייצג למעשה תיקון תכונות פנימיות באדם ומוסבר תפקיד ערי המקלט שהן שלב המתנה לתכונות שטרם הגיעו לתיקון.

  
נשלח ב פרשת השבוע