פרשת השבוע – "בראשית"

אפשר לקרוא את התורה באלפי דרכים, אנחנו יודעים שיש 70 פנים לתורה במה מיוחדת הדרך שלך הרב לייטמן?

באמת כל אחד יכול לפרש את התורה כפי שהוא רוצה. כל בן אדם רואה אותה ומבין אותה בדרך שלו. התורה כתובה בצורה אישית לכל אחד ואחד וזאת מהסיבה שכתוב "בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין כי המאור שבה מחזירו למוטב" משמע המאור שבתורה מחזיר את האדם לצד הטוב שבו. מתוך זה מובן שאם אין לאדם או לא מרגיש את יצר הרע אז הוא לא צריך תורה.

תורה היא מתקבלת בחוכמת הקבלה כאמצעי/מכשיר לתיקון האדם ואם מישהו לומד "תורה" מבלי להרגיש את יצר הרע שלו הוא אינו לומד תורה אלא חוכמה בלבד.

התורה היא בעצם מסמסך שכתב עם תלמידיו משה שהיה מקובל גדול. ובאמת הם כתבו ביחד את מה שהם עברו, את התהליך שעברו עד שנכנסו לארץ ישראל, על כל הדרכים והשלבים שאדם צריך לעבור עד שיגיע למצב שנקרא "ארץ ישראל"  שזה בעצם רצון אלוקי. וכולם, כל האנושות צריכה להגיע למצב זה.

פרשת "בראשית"

איך סיפור בריאת העולם קשור לכולנו? איך בעזרתו ניתן להבין ולהרגיש את המערכת שבה אנחנו חיים? גיל קופשט בשיחה צפופה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן

  
נשלח ב פרשת השבוע עם התגית: , , , , , ,